tao

Tao Kage

tao

Kage

Je cestou harmonického rozvoja nie len v sebe samom, ale aj vo svojom bezprostrednom okolí. Každý počin ktorý je vykonaný, má začínať z vnútra von, čím sa tvorí ja. Jeho ďalšou kultiváciou prechádza na my, kedy sa stávam súčasťou svojho okolia, väčšieho celku, ako rovnocenný partner. Nemyslí sa malý celok, ako je spoločnosť, ale príroda, ako matka Zem. Ďalším zušľachťovaním prejde do stavu som, kedy sa stráca akákoľvek identita a príslušnosť. Som všetkým a ničím.

Cvičenia - skupinové

Rôzne cvičenia a zostavy pre prácu s vnútornou energiou na harmonizovanie a kultivovanie tela so zosúladením fyzického a jemno hmotného tela.

Trvanie 2 x 45 minút
Prestávka 15 minút
Doplnok zelený čaj
Členský príspevok 20,- €

Výučba - skupinová

Vyučovanie terapeutických postupov a práce s energiou v niekoľkých rovinách a oboznamovanie so zákonitosťami z nich vychádzajúcimi.

V terapeutických a iných technikách.

Trvanie 2 x 55 minút
Prestávka 10 minút
Doplnok zelený čaj
Členský príspevok 20,- €
Trvanie 6 hodín / deň
Prestávka 1,5 hodiny / deň
Doplnok čaj a voda
Členský príspevok 40,- €
2 dni 60,- €
3 dni 120,- €
4 dni 300,- €
5 dní 400,- €

Príprava na domáci pôrod a bez plienkovú komunikáciu.