tao

Tao Kage

tao

Tao Kage

Lektorská činnosť

 

Bratislava

Táto stránka bude poukazovať na určitú rozsiahlu časť z výučby školy, ktorá je zameraná na praktickú aplikáciu poznatkov a získaných vedomostí po technickej, remeselnej, energetickej a filozofickej stránke, ktorá sa spája so spôsobom života jednotlivca. A to v dvoch smeroch:

Tao

(Dao) – ako cesta, po ktorej som sa rozhodol kráčať, nie však v zmysle už niekým vybudovanej cesty, ale cesty, ktorú si budem budovať a vytvárať vlastným úsilím, svojimi poznatkami, zručnosťami a zdokonaľovaním svojich schopností. Každý si buduje vlastnú cestu, ako jedinečné dielo, ktoré je možné nasledovať, ako inšpirácia pre každého, ktorý dospel až k tejto možnosti.

Formou procedúr, terapií a doplňujúcich postupov vplývajúcich na energetický systém človeka, ako podnet na odozvy organizmu vyvolaných nesúladom v energetickom toku. Doplnkovými činnosťami, ktoré podporujú, alebo priamo súvisia s harmonizáciou tela a jeho regeneráciou po telesnej a duševnej stránke.

Kage

Zameranie sa na veci nám známe, ale opomínané, lebo im nevenujeme pozornosť, aj keď sú súčasťou nášho diania v živote. Presne tak, ako náš tieň: vieme o ňom, ale nevenujeme mu pozornosť. Pozornosť mu začneme venovať až vtedy, keď sme naň niečím upriamený – stuhnutosťou, či bolesťou tela, vnútorným nepokojom, vyčerpanosťou.

Formou praktických postupov v oblasti výučby vnútorných a vonkajších sebaobranných systémov, so zameraním sa na vnútornú energiu a získanie zručností vo vnímaní podnetov.

Autorské práva

Nie je možné vymyslieť nič, pokiaľ to nebolo dané pre náš priestor, ako možnosť. Mnohé veci boli používané už dávno pred našou dobou, len zapadli prachom času do zabudnutia a dnes sú „znovu“ objavované. Vedomosti sa nedajú privlastniť, či už jednotlivcom, alebo akoukoľvek inštitúciou. Aj keď je snaha regulovať a obmedzovať prístup. Nik nemôže vlastniť myšlienku, či zdroj poznania a vyhlásiť ju za svoj majetok, aj keď sa o to snaží. Autorské práva sú z jednou z týchto snáh. Samozrejme sú oprávnené u umeleckých diel, či už obrazových, zvukových a do určitej miery aj hraných. Podčiarkujem umeleckých. Preto nebudem uvádzať odkazy na obsah jednotlivých článkov, lebo mnohokrát sú po určitom čase vymazané, alebo majú kontroverzný obsah a sú zakázané, alebo je zamietnutý prístup, ako stránky s možnosťou napadnutia počítača vírusom. Táto stránka je voľne preberateľná, preto si môžete prevziať, stiahnuť, textovú a obrazovú časť pre akékoľvek použitie, ktoré uznáte za vhodné.

 

Kalendár akcií

Stiahnite si

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Internetové stránky

Kaminari Inabikari Ryu